Dịch vụ Tin nhắn báo bận tự động – Auto SMS

Thể hiện cá tính

Tin nhắn báo bận thông minh

Tạo lịch báo bận

Đăng ký dịch vụ
+ Đăng ký gói tháng, soạn tin DK gửi 9126.
+ Đăng ký gói tuần, soạn tin DK7 gửi 9126.
+ Đăng ký gói ngày, soạn tin DK1 gửi 9126.
Giá cước
+ Cước thuê bao gói ngày 500 đ/ngày.
+ Cước thuê bao gói tuần 2.000 đ/tuần.
+ Cước thuê bao gói tháng 5.000 đ/tháng.
+ Cước gửi tin nhắn đến đầu số 9126: Miễn phí.
Cách sử dụng

Nội dung

Cú pháp

Thay đổi nội dung tin nhắn báo bận

(nội dung tối đa 147 ký tự không dấu, không ký tự đặc biệt)

ND Nội dung tin nhắn gửi 9126

Liệt kê cuộc gọi nhỡ (các cuộc gọi nhỡ trong 24h tính từ thời điểm KH soạn tin tra cứu trở về trước)

 DS gửi 9126

Thiết lập nội dung tin nhắn báo bận cho từng số điện thoại

TL Số ĐT Nội dung tin nhắn gửi 9126

Xem nội dung đã thiết lập cho một số điện thoại

XEM Số ĐT gửi 9126

Xóa nội dung đã thiết lập cho một số điện thoại

XOA Số ĐT gửi 9126

Tạo nhóm để thiết lập nội dung tin nhắn theo nhóm

THEM N1 Số ĐT gửi 9126

Thiết lập nội dung tin nhắn báo bận cho 1 nhóm

TAO N1 Nội dung tin nhắn gửi 9126

Kiểm tra số điện thoại trong 1 nhóm

XEM Tên nhóm gửi 9126

Xóa nhóm đã thiết lập

XOA N1 gửi 9126 (N1 là tên nhóm)

Hủy dịch vụ

HUY gửi 9126